چگونه با پرسنل خود در سازمان رفتار کنیم؟
نوع برخورد و رفتار شما با پرسنل تان، بر عملکرد و کارایی آنها تاثیر بسیار زیادی دارد. شما نمی توانید شخصیت و رفتار پرسنل خود را تغییر دهید اما می توانید با رفتار خود بر آنها تاثر بگذارید!
1- با پرسنل خود در عین رعایت اصول سازمانی و کاری، دوست و همراه باشید، سعی کنید آنها را درک کنید و از مشکلات و مسائل آنها خود را آگاه سازید. وضعیت روحی و شرایط زندگی هر فرد بر کار و عملکرد کاریش تاثیر می گذارد لذا درک سازمانی شما را به آنها نزدیک ساخته و حس وفاداری و خانواده بودن را در آنها تقویت می‎کند.
2- در صوت امکان اجازه دهید کارکنانتان آخر هفته‎ها زودتر بروند و اوایل هفته دیرتر بیایند؛ این بر روحیه و انرژی کاری پرسنل تاثیر می گذارد.
3- به مناسبت های مختلف کارکنانتان را دور خود جمع کنید؛ مثلاً برای کارمندتان روز تولدش جشن یا هدیه کوچکی تدارک ببینید، میزان بودجه ای که صرف می کنید خیلی مهم نیست فقط به ذهن کارمندتان اهمیت دادن به وی را القا می کند.
4- به گونه ای رفتار کنید که خود را عضوی از تیم یا یک خانواده بدانند؛ در موفقیت های کاریتان آنها را هم سهیم کنید و به آنها پاداش دهید، فراموش نکنید که آنها در پیشرفت و کسب موفقیت شما تاثیر به سزایی داشتند. اگر بر روی علاقه و انگیزه پرسنل تان کار کنید، در آینده نتیجه مثبت آن را در جدیت کاری و وفاداری آنها در راستای کسب موفقیت شرکتتان خواهید دید.
5- تمام تلاش خود را بگذارید تا مطمئن شوید تک تک پرسنل تان از کار، موقعیت و شرایط شغلی شان راضی هستند و با علاقه کار می کنند. اگر آنها از کار خود لذت ببرند با انگیزه سرکار حاضر شده و با پول کمتر کار بیشتر و بهتری انجام خواهند داد.
6- به میزان عملکرد، دلسوزی، وفاداری و سطح کیفی کار تک تک نیروهایتان اهمیت دهید و بین کسی که با دلسوزی و با قلبش کار می کند با کسی که فقط از سر وظیفه کاری را تحویل می دهد تفاوت قائل شوید، هر چند وقت یک بار به بهترین کارمندانتان پاداش یا هدیه دهید و از آنها قدرانی کنید.
با امتیازاتی که به پرسنل تان می‎دهید شاید ابتدا وقت، هزینه و انرژی صرف کنید ولی در آینده سود اصلی عاید شما می‎شود.