چیدن وسایل در دفتر کار پس از خرید تجهیزات اداری بسیار مهم بوده و تاثیر فراوانی را دارا می باشد. با وجود این که چینش تجهیزات اداری را می توان به راحتی و پس از مدتی تغییر داد اما باز هم باید به چیدمان آن توجه کرد.به طور کلی به هنگام دیزاین دفتر کار خود باید هرف خود را مشخص نمایید و سپس کار خود را شروع کنید. مثلا باید ابتدا فکر کنید که دوست دارید چیدمان شما به صورت رسمی باشد و یا یک فضای دوستانه با مشتری خود را می پسندید . پس از تعیین هدف باید دیزاین مورد نظر خود را بر روی کاغذ پیاده کنید و یک طراحی با توجه به ابعاد و اندازه وسایل آماده کنید. به هنگام کشیدن کامل نقشه و جایگذاری وسایل باید حتما به وضایف پرسنل و تجهیزات کاربردی آن ها توجه کنید و براساس نیاز آن ها نقشه ی خود  را کامل کنید. در طراحی باید حواس شما به دسترسی نیز باشد. به طور مثال یک فایل کشویی برای منشی بسیار مهم است لذا حتما باید این فایل در درسترس و در نزدیکی میز یا کانتر منشی قرار بگیرد. حال این طراحی باید به گونه ای باشد که علاوه بر در دسترس بودن تمامی ابزار و وسایل ضروری و برطرف کردن نیاز های پرسنل بتواند بر روی مشتری نیز تاثیر مثبت بگذارد و آن را جذب شرکت کند. برای برگزاری جلسات و به طور کلی برای انتظار مشتریان شما صندلی هایی باید در نظر گرفته شود که توجه به آسایش و راحتی این صندلی ها باید در درجه اول قرار بگیرد. به طور کلی صندلی انتظار باید علاوه بر فراهم کردن آسایش و راحتی مشتری ، فضای دسترسی و برقراری ارتباط با مدیران را نیز فراهم کند. در کنار توجه به مشتریان، توجه به پرسنل باید پیش از این موضوع قرار بگیرد و راحتی و آسایش آنان نیز فراهم گردد.