سی پی یو مخفف عبارت Central Processing Unit به معنای "واحد پردازش مرکزی" می باشد. همچنین این قطعه با نام‌های زیر نیز شناخته می‌شود:
  • Computer Processor (پردازنده کامپیوتر)

  • Central Processor (پردازنده مرکزی)

  • Brain of Computer (مغز کامپیوتر)

  • Processor (پردازنده)

  • Micro Processor (ریز پردازنده)معمولا به جای کلمه CPU از واژه Processor نیز استفاده می شود و از CPU به عنوان مغز کامپیوتر یاد می شود چرا که مهم ترین وظیفه یعنی پردازش بر عهده این بخش می باشد. در فارسی به CPU پردازنده می گویند. به طور کلی وجود یک پردازنده وظیفه اصلی هر سیستم اطلاعاتی برای پردازش دستورات متنوع نظیر عملکردهای ریاضی، منطقی و ... می باشد که تمامی این وظایف در یک کامپیوتر چه رومیزی و چه لپ تاپ به عهده CPU است. پردازنده کامپیوتر با بهره گیری از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود تمامی عملکردهای منطقی و محاسبات ریاضی را پردازش می کنند. CPU با استفاده از یک واحد ALU که مخفف Arithmetic & Logic Unit و به معنای "واحد محاسبه و منطق" است، تمامی دستورات ورودی را محاسبه، مقایسه یا بر طبق عملکردهای منطقی تصمیم گیری کرده و سپس در صورت نیاز، خروجی را تحویل می‌دهد. تمامی این کار ها برای ثبات پردازنده و به عنوان میز کار پردازنده انجام می شود. جالب است بدانید که پردازنده دقیقا به مانند مغز انسان عمل می کند و اگر بخواهید کار آن را تجزیه و تحلیل کنید کافی است آن را با مغز خود مقایسه کنید. همانطور که انسان بدون برخی از اعضای بدنش می تواند به حیات خود ادامه دهد اما انسان بدون مغز نمی تواند حتی ۱ ثانیه را هم بگذراند چرا که بدون مغز هرگز نمی توانید اطلاعات را پردازش کنید و یا هرگز نمی توان به اعضای بدن خود دستور داد و این دقیقا به مانند کار پردازنده کامپیوتر می باشد و یک کامپیوتر هم با وجود اعضای جانبی باز هم بدون CPU نمی تواند کار خود را انجام دهد.