a href="http://www.modiranoffice.com/website/ads/0/0/0/34">پردازنده کامپیوتر برای پردازش از چهار مرحله اصلی ۱- فراخوانی ۲- رمزگشایی ۳- پردازش و اجرا  ۴- بازنویسی پیروی می کند که این چهار مرحله به ترتیب اجرا شده و فرآیند پردازش دستور به اتمام می‌رسد. در این مقاله دو مرحله اول بررسی می شود و در مقاله بعدی دو مرحله بعدی را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. مرحله اولیه پردازش در پردازنده فراهوانی نام دارد که در آن ابتدا دستوری که باید پردازش شود ، از طرف حافظه مربوط به برنامه دریافت می شود. این برنامه ممکن است در حداقل شرایط یک دستور و در حداکثر شرایط بینهایت دستور را برای پردازش به CPU ارسال کند برای همین می باشد که هر کدام از دستور ها در محل های متفاوت آدرس دهی می شوند اما یک مشکلی که وجود دارد این می باشد که پردازنده نمی داند چگونه به ترتیب هر کدام از دستور ها را از آدرس ها اجرا کند که برای حل این مشکل ازProgram Counter به معنای "شمارنده برنامه" استفاده می شود. در مرحله دوم که رمزگشایی نامیده می شود ابتدا پردازنده دستورات دریافتی را درک می کند و واحد پردازنده CPU دستورات را در حالت کدهایی OP ( به معنای کدهای پردازشی یا Operation Codes) می‌تواند پردازش کند.کدهای پردازشی زبان قابل درک ماشین و سخت افزارها هستند. به طور کلی نوشتن برنامه به زبان باینری سخت می باشد که برای حل این مشکل زبان های برنامه نویسی سطح بالا به کمک می آیند و کار را ساده تر می کنند. به همین منظور نیز می باشد که واحدی به نام Assembler (تبدیل کننده به اسمبلی) وجود دارد که ابتدا دستورات را به زبان سطح پایین اسمبلی (Assembly) تبدیل کرده سپس واحد دیگری این دستورات اسمبلی را به کدهای OP تبدیل می‌کند. حال این دستورات که به صورت کدهای OP در آمده اند، آماده پردازش در واحد پردازنده CPU هستند. و به این ترتیب رمزگشایی انجام می شود.