صاحب کسب و کار همواره باید دخل و خرج خود را محاسبه کند و خسارات و ضررها را بررسی کرده و در جهت برطرف کردن آن ها بر آید. در بسیاری از موارد ممکن است ضرر های شرکت به تجهیزات بهره گرفته شده در شرکت مرتبط باشد که در واقع تجهیزات شرکت رابطه مستقیم با کارکنان و پرسنل دارد. از مهم ترین تجهیزات شرکت که می تواند تاثیرات فراوانی را به دنبال داشته باشد می توان به مبلمان اداری اشاره کرد که در میان آن ها صندلی اداری بسیار حائز اهمیت می باشد. هر کارمندی در روز حدود 8 ساعت خود را پشت میز و بر روی صندلی اداری خود می گذراند و اگر این صندلی اداری متناسب با شرایط ارگونومیک نباشد می تواند آسیب ها و خساراتی را به شرکت شما وارد نماید لذا باید در هنگام خرید مبلمان اداری باید حتما ایمن ترین و مناسب ترین تجهیزات را انتخاب کرد.  شاید از نظر شما یک صندلی اداری غیر ارگونومیک از عوامل اصلی خسارات و یا صدمات نباشد اما می توان ثابت کرد که ارگونومیک مبلمان اداری به بهره وری بیشتر کار شما نیز کمک خواهد کرد و بر اساس تحقیقات شما می توانید شاهد افزایش 5 درصدی در بهره وری خود باشید. توجه کنید که بهره گیری از تجهیزات نامرغوب و ارزان تنها فقط به خاطر کاهش هزینه ها در ابتدای کار درست نمی باشد چرا که بر اساس تجربه های عینی ثابت شده است که این ابزار و تجهیزات شرکت شما در طولانی مدت می توانید ضرر چند برابری را به دنبال داشته باشد که این بسیار بد بوده و حتی می توان سود شما را به هیچ نزدیک کند. داشتن کارمندان خشنود و هم چنین کسب و کاری با سود و بازدهی بالا در گرو خریداری تجهیزات مرغوب و هم چنین خرید مبلمان اداری ارگونومیک می باشد و توجه کنید که این خرید شما می تواند از شما در برابر غرامتهای کلان بر اثر دعاوی حقوقی محافظت کند.