وجود یک دستگاه حضور و غیاب در هر شرکتی ضروری و لازم‌ می باشد و به مدیران کمک می کند تا عادلانه تر تصمیم‌ بگیرند و بر اساس شواهد موجود در دستگاه حضور و غیاب به پرداخت حقوق و دستمزد بپردازند. عدم وجود یک دستگاه حضور و غیاب سبب می شود تا در برخی موارد کوتاهی صورت بگیرد و این مورد می‌توانند ضرر برای شرکت را نیز به دنبال داشته باشد. کار اصلی دستگاه حضور و غیاب ثبت ورود و خروج کارمندان بوده و در بیشتر این دستگاه ها امکان تنظیم ماموریت و یا سفر کاری نیز وجود دارد که این یکی از مزیت های خاص این دستگاه ها به شمار می رود چرا که اگر حتی بر اساس فراموشی از دادن حقوق بیشتر جلوگیری کنید این شواهد به شما تمامی واقعیت ها را یادآوری خواهند کرد.یک دستگاه حضور و غیاب از از قطعه های متفاوتی تشکیل می شود که مجموع این قطعات را سیستم حضور و غیاب می نامند.مدیریت زمان بندی کارکنان ، سنجش میزان کار اضافه بر توان اجرایی مجموعه ، تخمین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس مدت زمان کاری هر بخش و بسیاری موارد دیگر را می توان از نقاط برجسته امکانات عمومی یک سیستم حضور و غیاب بر شمرد که به شما در انجام دادن سریع تر کارها کمک می کند. دستگاه های حضور و غیاب در انواع مختلف تولید می گردد و بهترین نسخه های آنها دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و تشخیص چهره می باشد چرا که دستگاه های کارتی نمی توانند آن گونه که باید مفید باشد. کارت یک وسیله می باشد و امکان فراموشی و جا گذاشتن آن وجود دارد که این مورد سبب می شود همواره استرس زیادی به کارمندان وارد شود. تکنولوژی موجود در دستگاه های جدید سبب می شود که افراد بیشتری به سمت این دستگاه ها جذب شوند اما این که کدام یک را انتخاب کنند کمی مشکل و سخت می باشد چرا که تنوع مدل ها بسیار زیاد می باشد. پیشنهاد مدیران آفیس به شما این می باشد که حتما یک دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و یا یک نمونه از دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره را انتخاب کنید.