خرید مبلمان اداری نباید فقط براساس رنگ و طرح باشد و اگرچه رنگ و جذابیت مبلمان از اهمیت فراوانی بهره می برد بلکه باید توجه کرد که خرید مبلمان اداری یکی از حساس ترین بخش ها می باشد و برای آن فاکتورهای بسیاری را باید مدنظر قرار داد. این فاکتورها تنها به استانداردهای مبلمان ها محدود نمی شود بلکه توجه به ارتباط مبلمان با فضا نیز حائز اهمیت می باشد. مبلمان اداری باید مهندسی باشند! این جمله به این معنا می باشد که مبلمان اداری باید به گونه ای باشند که بدون هیچ آسیب فیزیکی به سیستم بدن شما ، بیشترین بهره وری را به دنبال داشته باشد. توجه کنید که آسیب های فیزیکی ناشی از مبلمان اداری غیر مهندسی پس از طولانی مدت قابل مشاهره می باشد. توجه کنید که علاوه بر آسان و ایمن بودن مبلمان اداری آن ها باید براساس استانداردهای ویژه ای طراحی شوند و به گونه ای باشند که در هر حالتی (منظور ما حالت هایی نظیر نشسته و استاده و خوابیده می باشد)کم ترین آسیب را به سیستم بدن شما برساند و حتی آسیب ها را کاهش دهند. توجه کنید که با انجام فعالیت های متفاوت مثلا نظیر کار با کامپیوتر که به صورت نشسته می باشند یک مبلمان اداری خوب و ارگونومیک(مهندسی) باعث می شود تا حالت بدن شما به هنگام نشستن درست باشد و به این ترتیب فشار را بر روط مفاصل گردن و کمر شما کاهش می دهد. با توجه به این که یک کارمند در حدود ۸ ساعت خود را در اداره به سر می برد لذا به صورت مکرر و طولانی با مبلمان اداری کار می کنند و اینجاست که اهمیت ارگونومیک روشن می گردد. توجه کنید که رعایت سه زاویه ۹۰ درجه به هنگام نشستن بر روی صندلی و یا مبلمان بسیار مهم است که این سه زاویه برابر زاویه کمر، زانو و آرنج دست ها می باشد و این جاست که اهمیت یک مبلمان اداری قابل تنظیم روشن می گردد.