معمولا امروزه هر کارمند یک مانیتور برای کار خود بر روی میز دارد که این فاصله مانیتور باید حتما تنظیم شده تا از آسیب های ناشی از آن جلوگیری شود‌.محل قرارگیری درست مانیتور مسئله ی پیچیده ای نیست. در صورتی که مانیتور کامپیوتر شما فاصله زیادی را با شما داشته باشد، باعش خم شدن بیشتر گردن به جلو می شود که این حالت سبب کشیدن بیش از اندازه بدن شما به سمت جلو شده تا حالت طبیعی بدن شما حفظ شود.متخصصین ارگونومی این حات نشستن را،"حالت لاک پشتی" می نامند که به ستون فقرات نیز آسیب می رساند. یکی از راه هایی که به شما برای یافتن بهترین نقطه مانیتور بر روی میز اداری کمک می کند این است که به هنگام نشستن بر روی میز اداری، کمی در عقب نشسته  و دست خود را دراز کنید. در این حالت زمانی که سر انگشت وسط شنا بر روی صفحه مانستوز قرار بگیرد بیانگر بهترین حالت مانیتور شما می باشد. در صورتی که شرایطی را دارا می باشید که باید دو مانیتور بر روی میز اداری قرار بگیرد باید این دو مانیتور دقیقا بدون هیچ فاصله ای در کنار هم باشند و در واقع مانیتور اول در مرکز و مانیتور دیگر کمی دورتر از مرکز قرار بگیرد‌. اگر نیاز دارید که از از دو مانیتور به یک اندازه بهره بگیرید باید هر دوی آن ها در مرکز قرار بگیرند که به این منظور بر روی صندلی و عقب نشسته و دست خود را دراز کنید و بر روی یک قوس و روی میز اداری حرکت دهید. بهتر است این منطق برای قرار گیری وسایل دیگر نظیر تلفن نیز به کار برده شود تا از آسیب های بعد از آن جلوگیری شود. مانیتور شما باید شیب کمی به سمت پایین داشته باشد که علت این شیب جلوگیری از بازتاب نور می باشد.