برای وصل کردن تجهیزات شبکه به هم باید از پروتوکول TCP/IP و یا UDP استفاده کرد. هر شبکه شامل قسمت هایی همچون مودم، روتر،سوییچ و ...می باشد. برای شناخته شدن این قسمت ها در یک شبکه نیاز به آدرس IP می باشد که از استاندارد خاصی برخوردار است.
هر آدرس IP از 4 قسمت عددی درست می شود که با نقطه از هم جدا شده اند مانند 192.168.10.159، هر جز عددی بین 0 تا 255 می تواند باشد. این ادرس به روش های خاصی دسته بندی می شود که برخی برای شبکه های خانگی، برخی برای اجزای متصل به اینترنت و برخی برای مسیریابی اینترنتی استفاده می شوند. برای شبکه های اداری و شبکه های خانگی باید آدرس IP خاصی به آن ها اختصاص داد.
تنظیم آدرس IP به دو شکل صورت می پذیرد، اولین روش به این شکل است که خود کاربر همان ادرسی که برای مودم تنظیم شده است را برای کامپیوتر خود اختصاص می دهد. این عمل به وسیله DHCP Server صورت می پذیرد. برای اینکه کامپیوتر و یا لپتاب شما بتواند به مودم متصل شود این ادرس IP باید در محدوده ادرس مودم قرار بگیرد.
البته اگر کارت شبکه در وسیله ای که استفاده می کنید به صورت اتوماتیک IP را بتواند دریافت کند، دیگر نیازی به دستگاه DHCP Server به صورت جدا نیست.