1- با استفاده از فاکتور فروش سبب افزایش فروش خود شوید. به این شکل که به طور مثال در فاکتوری که لحاظ می کنید، تغییر قیمت ها را به مشتری اطلاع دهید. راه دیگر اینکه اگر محصولات و یا خدمات جدیدی برای ارائه دارید، می توانید برای مشتری خود اطلاع رسانی کنید. در مواقعی که قصد برگزاری فروش فوق العاده دارید، نیز فرصت مناسبی برای معرفی آن توسط فاکتورهای فروش خواهید داشت. روش دیگر استفاده از مطالب جذاب و کوتاه به همراه فاکتورهاست. در صورتی که می توانید از فاکتورهای جذاب و رنگی استفاده کنید تا تاثیر بهتری برای شما داشته باشد. یکی از شرکت ها اخیرا در اقدامی جالب به همراه هر فاکتور فروش یکی از اعضای شرکت خود را همراه با عکسشان معرفی نمود. با این کار اعضای شرکت به مشتری شناسانده می شود و برای او حس خوبی ایجاد می کند.
2- در لحظات انتظار که مشتری پس از تماس گرفتن منتظر صحبت با فرد مورد نظر است به جای پخش موسیقی به معرفی محصولات و خدمات خود بپردازید. با اینکار خود را جلوی مشتری خود بزرگ نشان می دهید. در مواقع تعطیلی شرکت ابتدا پشت تلفن به معرفی شرکت و خدمات پرداخته شود، سپس پیغام مشتری ضبط شود.