موفقیت در کسب و کار به توانایی شما برای بازاریابی و تبلیغ محصولات و خدمات بستگی دارد. دانش تخصصی به طور مثال اموختن روش های بازاریابی می تواند یک حاشیه رقابتی بزرگ برای شما ایجاد کند.
مهم نیست که کار شما چیست، در هر صورت باید محصولات و خدمات خود را بازاریابی کنید. بازاریابی قلب تپنده هرکاری است. این کار مثل مسواک زدن دندان هایتان است، این کاری نیست که وقتی صبح ها از خواب بیدار می شوید در پی انجام آن باشید، اما اگر آن را انجام ندهید، باعث درد و رنج شما خواهد شد. همچنین بازاریابی کاریست که هرچه بیشتر انجام دهید، حرفه ای تر می شوید و کار برای شما اسان تر می شود.
بازاریابی یک روند دائم و همیشگی است. بازایابی یک اتفاق نیست که یک بار امتحان کنیدو نتیجه اش را ببینید، سپس آن را متوقف کنید، بلکه بازاریابی یک روند ادامه دار است. هرچه قدر این روند را در کسب و کار روزانه خود بیشتر به کار ببرید، برای شما مفیدتر خواهد بود. هرچه دانش بازاریابی بیشتری داشته باشید، کمیسیون شما در کسب و کارتان بیشتر خواهد شد.
برای اجتناب از بازاریابی بی فایده، مشتریان احتمالی شایسته ای برای محصولات و خدمات خود در نظر بگیرید. موفقیت شما در تلاش برای معروف کردن محصولات و خدمات بستگی به تجربه شما دارد. به جای افراد بخش روابط عمومی، فروشندگانی پیدا کنید که از ارتباط با غریبه ها نمی ترسند و با امتناع کنار می ایند.
در بازاریابی ما حداقل 4 گروه مشتری داریم که باید جلب کنیم:
1- مشتریان خودمان که باید به آن ها بیشتر بفروشیم.
2- مشتریان رقیب را جذب کنیم.
3- مشتریانی که از دست داده ایم را برگردانیم.
4- مشتریان بالقوه را که امروز وارد بازار می شوند، به سمت خود بیاوریم.
ابزار کار بازاریابی 2 ابزار دارد که عبارت اند از :
1- محصول: هر چیزی که به نوعی نیاز فردی را برطرف کند.
2- قبیمت : امروزه در همه جای دنیا مردم نسبت به قیمت حساس ترند، اما در اقتصادهای شکوفا کمتر حساس ترند.
اگر می خواهید در بازار امروز موفق شوید، تنها راه موفقیت شما این است: آنچه را که تا به امروز می کردید دیگر انجام ندهید، چه در برخورد، چه در کالاها، چه در روش هایتان، هرکار را که می کردید، تغییری در آن بدهید، منتهی یک تغییر حساب شده، علمی، اصولی و مطالعه شده.