۶)تغییر روش بازاریابی

یک روش بازاریابی به خودی خود موفق نیست سعی کنید همیشه روش بازاریابی خود را تغییر دهید و در استفاده از این روش ها خلاق باشید چرا که اگر عوض نشود مشتری و حتی خود شما خسته می شوند

۷)تفاوت در جواب تلفن شما

سعی کنید جواب تماس ها را با کلمات زیبا و انگیزشی بدهید.تا میتوانید سعی کنید از پیام های از پیش ضبط شده استفاده نکنید چرا که خسته کننده هستند.

۸)پیام تبریک تولد!

برای مشتریان خاص خود پیام تبریک تولد بفرستید.این کار انگیزه خرید را برای مشتری افزایش می دهید چرا که یک حس همدلی در او ایجاد می کند.

۹)نظرسنجی

برای مشتریان خود یک نظرسنجی درست کنید و به آن ها بفرستید تا بتوانید مسایل انگیزشی را پیدا کنید .این کار به شما کمک می کند تا به اهداف تان برسید.
برای تکمیل نظرسنجی پاداش یا تخفیف در نظر بگیرید

۱۰)متخصص باشید!

سمینار ارائه دهید تا یک متخصص دیده شوید!سمینار ها به شما در زمینه تحکیم رابطه با مشتری و افزایش میزان دسترسی مشتری به شما کمک میکنند.همه مردم به دنبال پیدا کردن افراد متخصص در هر زمینه ای هستند!