بیشتر مواقع در درفتر های کار و حتی منازل از رنگ سفید برای فضا استفاده می کنند و دلیل اکثریت آن ها این است که در یک محیط به رنگ دیگر چشمانشان خسته می شود.اما باید در نظر داشته باشید که رنگ سفید یا خاکستری باعث فعال تر شدن کارمندان نمی شود بلکه گاهی نتیجه عکس نیز دارد.رنگ قرمز ، رنگی است که همواره باعث افزایش جنب و جوش ، شادابی و نشاط می شود اما اگر از این رنگ به تنهایی در طراحی داخلی دفترکار استفاده شود باعث خسته شدن چشم می شود لذا می توان این رنگ را با ترکیب رنگی مطلوبی استفاده کرد تا شاهد ویژگی جادویی آن باشیم.
رنگ آبی اقیانوسی یا رنگی مابین سبز و آبی یک رنگ آرامش بخش است که بسیاری از افراد ترجیح می دهند از این رنگ در دفتر کار استفاده کنند اما پیشنهاد ما به شما این است که برای افزایش پویایی دفتر کار این رنگ را با ترکیبی از رنگ قرمز در دفتر کار استفاده کنید تا بتوانید یک دفتر کار شاداب داشته باشید.