مدیران در یک شرکت و اداره می توانند بیشترین تاثیر را در سلامتی کارمندان و پرسنل ادارات داشته باشند چرا که بیشتر کار پرسنل برای مدیران بوده و همواره طرز رفتار آنان در عملکرد یک کارمند تاثیر دارد.اگر چه محیط اداری (مبلمان اداری ) نظیر صندلی اداری و میز اداری استاندارد می تواند در سلامت جسمی شخص تاثیر گذار باشد اما باید دانست نه تنها خرید مبلمان اداری برای سلامت جسمی مهم می باشد اما در درجه اول سلامت روحی است که حائز اهمیت می باشد.یک مدیر اگر در هر شرایطی به زیر دستان خود توهین کند این افراد با وجود خواستن برای بهبود عملکرد دیگر برای آن تلاش نمی کنند و کارایی و خلاقیت این افراد کاهش پیدا می کند. یکی از نکات مهم در این قسمت افزایش هزینه های شرکت می باشد و از این هزینه ها می توان به بیمه سلامت و غیبت های مکرر پرسنل اشاره کرد. مدیران شرکت ها باید با تمامی کارمندان خود تعامل داشته باشند و بتوانند حس همکاری را بین خود و پرسنل زیر دست خود ایجاد کنند برای مثال مدیران می توانند برای انتقال حس همکاری به جای بهره بردن از من و شما به تنهایی از کلمه ما در کلام خود بهره بگیرند تا بتوانند خود را به کارمندانشان نزدیک تر کنند. یک مدیر موفق از مخفی کاری جلوگیری می کند و با اسنفاده از شفاف کردن هدف ها و عملکرد سازمان موجب افزایش روحیه و حس مهم بودن در کارمندان می شود. این که یک کارمند از هدف ها و عملکرد شرکت اطلاع داشته باشد حق او است و مدیران باید به این حق پرسنل خود احترام بگذارند هم چنین این دسترسی امکان شناخت بهتر نسبت به نقش ها و وظایف را برای کارمندان فراهم می کند. توجه کنید که مدیران بی کفایت و نا آشنا با اصول نوین می توانند آسیب بزرگی به شرکت وارد کنند و همچنین به علت بی کفایتیشان سبب تضعیف روحیه کارمندان شوند.