طراحی اتاق کنفرانس از مهم ترین بخش های دیزاین یک شرکت می باشد چرا که برای زشد خود شما نیازمند ارتباط بیشتر با شرکت های دیگر هستید که برای این منظور دیزاین اتاق کنفرانس صورت می گیرد و باید دانست که دیزاین اتاق کنفرانس تاثیر بسزایی در جلب مشتریان شما دارد. قبل از تفکر برای دیزان اتاق کنفرانس خود ابتدا باید به مکان آن توجه کرد و کم سرو صدا ترین محیط را به منظور ایجاد یک اتاق کنفرانس کنار بگذاریم و در صورت نیاز به یک محیط آرامتر از پنجره هاز دوجداره بهره بگرید به طور کلی و معمولا اتاق مجاور اتاق مدیرعامل,به منظور اتاق کنفرانس در نظر گرفته می شود. پس از انتخاب اتاق کنفرانس به دنبال رنگ اتاق ها می رویم و سعی می کنیم به دنبال رنگ هایی برویم که کسل کننده نباشد و در جذابیت هرچه بیشتر اتاق کنفرانس شما موثر باشد. توجه به روانشناسی رنگ ها از مواردی می باشد که به تمامی افراد برای دیزاین اتاق کنفرانس خود پیشنهاد می شود. انتخاب یک مبلمان اداری مناسب در کنار یک میز کنفرانس عالی می تواند در راندمان و بازدهی جلسه شما تاثیر خوبی را داشته باشد‌ و آن را تحت تاثیر قرار دهد. توجه به استاندارد های لازم برای یک مبلمان اداری در زمینه ابعاد و اندازه از مهم ترین مسائلی می باشد که به هنگام خرید میز کنفرانس و یا مبلمان اداری مورد نیاز در این اتاق باید رعایت شود. انتخاب درست تعداد صندلی های کنفرانسی که در دور تا دور میز چیده شده اند سبب ایجاد احساس آرامش و امنیت در فرد می شود. برای خرید میز کنفرانس انتخاب یک شکل مناسب سبب می شود که حاضرین در جلسه تعامل داشته باشند و مانعی در حین گفت و گو به وجود نیاید  لذا انتخاب یک میز کنفرانس مناسب می تواند از بهترین انتخاب های یک مدیر لایق باشد.