به محض ورود به هر مکانی ممکن است که فردی که در آن قرار دارد شمارا جذب کند و یا باعث پشیمانی شما از آمدن به آن‌اتاق بشود شاید برای شما هم عجیب باشد که این حس خوب و یا این‌ حس بد از کجا به وجود می آید و چگونه در شما اثر می کند باید گفت تمامی این موارد به دیزاین و دکوراسیون اتاق آن شخص بستگی دارد. حال تصور کنید شما به عنوان مدیر مجموعه ای می باشد و می خواهید اتاق مدیریت خود را تجهیز کنید این جا است که با این مثال این پرسش به وجود می آید که چطور با استفاده از ابزار درستی نظیر مبلمان اداری‌، میز اداری و وسایل نورپردازی مناسب می توانید حس خوبی را به شخص مقابل خود انتقال دهید و یا حتی چگونه می توانید باعث جذب بهتر و بیشتر کارمندانتان بشوید. در کنار خرید مبلمان اداری از مسائل تاثیرگذار در ذهن می توان به الگوی چیدمانی و انتخاب های درست تصویری رجوع کرد.تصویری که خودبه‌خود آنهارا وامی‌دارد حتی در ناخودآگاه‌شان برای شما اعتبار و جایگاه خاصی قائل باشند و این یعنی نشانه گرفتن هدف از همان ابتدای راه! برای تامین این ویژگی خوب می توانید از متریال های چوبی بهره یگیرید به طور مثال خرید میز مدیریت چوبی بزرگ می تواند یک ابهت خاصی را در اتاق ایجاد کند و در کنار آن آرامش را به دنبال دارد  که این آرامش از سرشت طبیعی و علاقه شما به طبیعت سرچشمه می گیرد. باید توجه داشته باشید که میز اداری در مدل کلاسیکش تاثیر بیشتری بر روی مشتریان شما دارا می باشد و بهتر است که با خرید یک میز مدرن دچار اشتباه نشوید چرا که یک میز اداری کلاسیک نشان دهنده ی اصیل بودن شما و پایبند بودن شما به قواعد می باشد در نتیجه بهتر می تواند اعتماد مشتریان و پرسنل شما را جذب کند.