خرید دستگاه حضور و غیاب برای هر نوع شرکتب چه کوچک و چه بزرگ مورد نیاز می باشد و سبب می شود عدالت در کار رعایت شود اما ا آن جا که اطلاعات کافی در این زمینه برای بسیاری از افراد وجود ندارد لذا خریدن دستگاه حضور و غیاب برای این گونه مدیران سخت و مشکل است. در این مقاله برخی نکات ضروری برای خرید دستگاه حضور و غیاب را بیان می کنیم تا به راحتی بتوانید برای خرید آن اقدام کنید. اول از همه باید تصمیم بگیرید که چگونه دستگاه حضور و غیابی به کار شما می آید. دستگاه های حضور و غیاب یا به صورت کارتی می باشند و یا به صورت پین و یا با استفاره از ویژگی های بیولوژیکی نظیر اثر انگشت و ... عمل می کنند. دستگاه های کارتی مشکلی نظیر جاگذاشتن کارت را به دنبال دارند که در این زمینه معمولا خرید دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و یا پانچ دستی پیشنهاد می شود. دستگاه حضور و غیاب پانچ دستی با توجه به شکل و انداره دست کارمند عمل می کند. دستگاه  های حضور و غیاب به منظور ثبت دقیق ورورد و خروج کارمندان خریداری می شوند تا بتوانند یک آمار و اطلاات دقیق از وضعیت کارکنان را در اختیار شما قرار دهند لذا شما برای هر درب ورود و خروج شرکت خود نیاز به خرید دستگاه حضور و غیاب دارید. ممکن است در شرکت اتاق هایی وجود داشته باشند که اطلاع از ورود و خروج افراد بسیار مهم باشد مثل اتاق سرور و یا اتاق پرونده ها که به این منظور استفاده از یک دستگاه کننرل تردد ضروری بوده و باید حتما آن را خریداری کرد. اگر شما نیاز به ثبت ورود و خدوج تعداد بسیاری از افراد را در شرکت دارید باید از دستگاه های حضور و غیاب با سرعت پردازش بالا استفاده کنید چرا که اگر سرعت دستگاه پایین باشد ممکن است سبب ایجاد صف های طولانی پشت درب شرکت بشود که آزاردهنده است.