سالنامه ٩٦


سالنامه 96 جدیدا وارد بازار شده است. برای خرید سالنامه 96 علاوه بر فروشگاه ها و مغازه های لوازم التحریر می توانید از افراد دست فروش نیز سالنامه 96 را دریافت کنید.

معمولا سالنامه هایی همچون سالنامه 96 را افراد در اسفندماه تهیه میکنند. زیرا بعد از شروع سال دیگر سالنامه 96 به کار نمی اید. همچنین سالنامه 96 بعد از عید قیمتش پایین می اید و. چون تعداد کثیری سالنامه 96 چاپ شده است.