در خرید لوازم اداری به چه نکاتی باید دقت کرد؟


اصلی‌ترین نکته‌ای که باید در خرید لوازم اداری مدنظر قرار دهید، توجه به ساعت‌هایی است که در دفتر کاری‌تان هستید و از آن لوازم اداری استفاده می‌کنید. اغلب ما ۶ روز در هفته و بیش از ۸ ساعت از هر روز در دفتر اداری خود هستیم و از لوازم اداری موجود در آن استفاده می‌کنیم. بنابراین باید توجه کنیم که لوازم اداری انتخابی‌مان، مناسب این ساعت‌های طولانی باشند. برای خرید لوازم اداری مورد نیاز ابتدا باید به نیازهای اصلی و واجب سازمان و همچنین تعداد پرسنل توجه نمود تا ابتدا لوازم اداری مهم تر و با اولویت بالاتر خریداری شود و پس همچنین این لوازم اداری به تعداد کافی باشد. خرید لوازم اداری بیش از حد نیاز موجب افزایش هزینهها و از بین بردن بودجه سازمانی میشود و خرید کمتر از احتیاج نیز موجب نارضایتی پرسنل و مدیران و هدر رفتن زمان و انرژی برای خرید مجدد لوازم اداری موردنیاز خواهد شد.