صندلی اداری


مبلمان اداری، به کلیه لوازم و تجهیزاتی گفته می شود که برای تجهیز و طراحی محیط های اداری استفاده می شوند. مبلمان اداری یکی از موارد محیط های کاری می باشد. یکی از مهمترین وسایلی که در مبلمان اداری مورد استفاده قرار می گیرد، صندلی اداری است. در درجه اول راحتی و جنس خوب صندلی اداری مورد توجه قرار دارد، در مرحله بعدی در انتخاب صندلی اداری برای یک محیط اداری، ظاهر آن مانند مدل، رنگ، جنس و پوشش صندلی اداری مطرح می شود. صندلی اداری باید به گونه ای طراحی شود که فرد مصرف کننده دچار هیچگونه صدمه و مشکلی نشود و بتواند راحت به کارخود بپردازد.

انتخاب یک صندلی اداری مناسب و هماهنگ با رنگ و فضای کلی دفتر کار و همچنین طرز چیدمان صندلی های اداری به صورتی که به محیط اداری زیبایی ببخشد، از موارد بسیار مهم در طراحی محیط های اداری است. صندلی اداری باید بر اساس نوع فعالیت محیط اداری برگزیده شود، چرا که برای هر نوع فعالیت کاری، نیازمند به صندلی اداری خاصی هستیم. همواره باید به این نکته توجه کرد که انتخاب صحیح مبلمان اداری و صندلی اداری عامل بسیار تاثیرگذاری در به وجود اوردن فضایی مناسب و درخور محیط کاری شما است.