انواع مبلمان اداری


مبلمان اداری مجموعه ای از تجهیزات و وسایلی است مانند میز اداری، صندلی اداری، میز کانتر و ... که در محیط های اداری در استای کار و فعالیت اداری به کار برده می شود. البته این به این معنی نیست مبلمان اداری تنها در ادارات و شرکت ها استفاده شوند، بلکه مبلمان اداری در منازل نیز می تواند کاربرد داشته باشد.

میز و صندلی کنفرانس نیز که در همایش ها و جلسات استفاده می شوند، جزو مبلمان اداری محسوب می شوند. هر شاخه مبلمان اداری نیز خود دسته بندی می شوند، به طور مثال میز اداری یک شاخه از مبلمان اداری است که خود به دسته های میز مدیریتی، میز کارشناسی و میز کارمندی تقسیم می شود. همچنین صندلی اداری نیز از انواع مبلمان اداری است که خود به صندلی مدیریتی، صندلی کارمندی، صندلی منشی و ... تقسیم بندی می شود.

برای اطلاع از قیمت ها و مدل های مبلمان اداری با مدیران آفیس تماس بگیرید.