وقتی به مبحث ارگونومیک می رسیم بیشترین بخشی که باید به آن توجه شود صندلی اداری شما می باشد که باید از لحاظ ارگونومیک بیشترین استانداردها در آن رعایت شود. صندلی اداری تمامی کمر و پشت شما و همچنین لگن شما را بهره می گیرد لذا باید به گونه ای باشد که وضعیت بدنی شما را حفظ کند.حالت طبیعی بدن در وافع زمانی می باشد که استخوان دنبالچه شما مقداری به عقب تمایل داشته باشد و مهره های کمر (ستون فقرات) در قوس ملایمی قرار بگیرد. برای این که شما بتوانید این حالت را حفظ کنید، صندلی ای را انتخاب کنید که قسمت کمر را کاملا حمایت کند. رعایت فاصله ی کمی بین لبه ی صندلی و پشت زانوها در حد اندازه یک مشت در حین نشستن بر روی صندلی بسیار مهم می باشد. شما می توانید عمق صندلی اداری خود  را به تناسب این اندازه رعایت کنید. البته این تنظیم عمق تنها در صندلی های ارگونومیک قابل رعایت می باشد. پاها به هنگام نشستن نباید آویزان باشد و باید جلوی شما بر روی زمین قرار بگیرد. توجه کنید که ران ها نیز باید پایین تر از لگن باشند.افرادی که قد کوتاه تری دارند باید از زیر پایی استفاده کنند و اگر صندلی برای ما بلند است، باید ارتفاع آن را کم کرده و تنظیم کرد.اگر متوجه شدید که پاهای خود را در زیر صندلی اداری تا کرده و روی یک پا نشسته اید، و یا حالت اشتباه دیگری به خود گرفته اید، صندلی شما باید تنظیم شود.توجه کنید که یک جا نشینی اضلا مناسب نمی باشد و هر چقدر شما از مبلمان اداری استاندارد و مهندسی بهره بگیرید بازهم نیاز دارید که گاهی از جای خود برخیزید و حرکتی به عضلات خود بدهید و این حرکت باید در حداقل نیم ساعت زمان ببرد. توجه کنید که این کار به کارایی کار شما نیز کمک خواهد کرد.