تحاديه اروپا (EU) به جهت ايجاد يک چرخه آزاد براي کالاها و همچنين جلوگيري از بروز موانع قانوني مربوطه، يک سري قواعد و رهنمود (Directive) منتشر نموده است. هر کدام از اين رهنمودها، يک رويه جهت ارزيابي درجه اطمينان از محصولات صنعتي می باشد و بیانگر میزان انطباق نيازمندي‌هاي ضروري هرمحصول با قواعد اروپايي مربوطه است. محصولات توليدي هر شرکت بر اساس رهنمودهاي مربوطه مورد ارزيابي وآزمايش قرار می گیرد و در صورت مرتفع نمودن نيازمندي‌هايDirective و قوانين فني مرتبط، ازنشان CE برخوردار میشوند.
تلفن : 88529400
گواهی محصول
گواهی محصول
تجهیزات اداری
Rated 4.5 /5 based on 521 reviews

مناسب برای صنف های


خریدار گرامی، لطفاً بررسی های لازم در خصوص صحت، سقم و کیفیت کالا/خدمت آگهی شده را قبل از خرید انجام نمایید. مسئولیت کالا/ خدمت آگهی شده بر عهده آگهی دهنده می‎باشد.


با عضویت در سایت میتوانید از مزایای آن برخوردار شوید

آگهی های مرتبط